Het fellowship

Het fellowship spoedeisende geneeskunde in regio Leiden/Den Haag is in het leven geroepen om SEH artsen de kans te bieden zich 2 jaar lang te focussen op medisch inhoudelijke verdieping. De eindtermen van het fellowship zijn gebaseerd op die van het 5 jarig opleidingsplan van de NVSHA. Het hierbij beoogde doel is om een betere, meer zelfstandige SEH arts te worden met een kennisniveau en skillset die de basiskennis zoals opgedaan tijdens de opleiding SEG overstijgt. Concreet betekent dit dat je als fellow gedurende een periode van 2 jaar maandelijks deelneemt aan fellow onderwijs wat om de beurt georganiseerd wordt door de deelnemende ziekenhuizen. Tevens ga je de echo supervisor status van de NVSHA behalen, neem je deel aan tenminste een masterclass van de MNSHA en is het streven om EBEEM deel A en B te behalen. Afhankelijk van je individuele opleidingsplan is er nog ruimte voor overige verdiepende (internationale) cursussen.

Het fellowship vindt plaats in het Leids universitair medisch centrum, Haga ziekenhuis en Haaglanden medisch centrum. Alle 3 opleidingsziekenhuizen met een ruim aanbod aan kritiek zieke en hoog complexe patiënten met een grote rol voor de SEH arts. Daarnaast zijn al deze ziekenhuizen level 1 traumacentrum.Je zal als vaste basis in 1 van de 3 ziekenhuizen werken met de mogelijkheid tot uitwisseling van fellows binnen de ziekenhuizen voor een periode van 3 tot 6 maanden.

 

Ben jij geïnteresseerd in dit fellowship? Of wil je graag meer informatie?
Neem contact op met een van ons.

 

 

Ernie Deckere (fellow opleider regionaal/HMC)
Marthe Hofman (fellow opleider LUMC)
Victoria Craats (fellow opleider Haga)

Danielle van Winden (Fellow HMC)
Lieke van de Voort (Fellow LUMC)
Allard Aukema (Fellow LUMC)
Bob Verweij (Fellow Haga)