EM masterclass

 Een masterclass is en programma van ongeveer 5 maanden waarin verschillende thema’s binnen een bepaald onderwerp behandeld worden. Deze masterclasses zijn ontwikkeld door de MNSHA voor en door Nederlandse SEH artsen en een mooie manier om verdieping te verkrijgen.

Er zijn verschillende masterclasses en ze worden ongeveer twee keer per jaar gegeven:
-Critical care
-Trauma
-Acute medical emergencies
-Cardiovascular and respiratory emergency medicine

Gedurende de 5 maanden waarin de masterclass duurt wordt wekelijks casuïstiek voorbereid en vervolgens besproken met een mentor (buitenlands of binnenlands). De gemiddelde tijdsbesteding is 10-15 uur per week. Er zijn op 3 momenten in de masterclass face-to-face dagen, vooraf, in het midden en aan het eind.


Uiteraard mag de fellow ook een ander (vergelijkbaar) programma volgen wanneer dit beter aansluit bij de leerdoelen van de betreffende fellow.